CÔNG TY TNHH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ MINH VIỆT
 • Tiếng Việt
 • English
Catalog number: PMab-231;mouse IgG2a, Kappa
Kháng thể kháng Podoplanin (PDPN) : anti-tiger PDPN mAb
Chia sẻ:

Mô tả sản phẩm

Đặc hiệu cho podoplanin của hổ, có phản ứng chéo với podoplanin của mèo hoặc sư tử.

Thông số kỹ thuật

 1. Establishment of a Monoclonal Antibody PMab-231 for Tiger Podoplanin.
  Furusawa Y, Kaneko MK, Nakamura T, Itai S, Fukui M, Harada H, Yamada S, Kato Y.
  Monoclon Antib Immunodiagn Immunother. 2019 Apr;38(2):89-95. doi: 10.1089/mab.2019.0003
 2. Epitope Mapping of Anti-Tiger Podoplanin Monoclonal Antibody PMab-231.
  Takei J, Itai S, Furusawa Y, Yamada S, Nakamura T, Sano M, Harada H, Fukui M, Kaneko MK, Kato Y.
  Monoclon Antib Immunodiagn Immunother. 2019 Jun;38(3):129-132. doi: 10.1089/mab.2019.0012
 3. Detection of Lion Podoplanin Using the Antitiger Podoplanin Monoclonal Antibody PMab-231.
  Kato Y, Takei J, Sano M, Asano T, Sayama Y, Uchida K, Nakagawa T, Kaneko MK.
  Monoclon Antib Immunodiagn Immunother. 2020 May 14. doi: 10.1089/mab.2020.0008

Ứng dụng

Ứng dụng cho các xét nghiệm Western Blotting, FACS và hóa mô miễn dịch.

Thông tin đặt hàng

PMab-231;mouse IgG2a, Kappa

Ý kiến khách hàng