CÔNG TY TNHH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ MINH VIỆT
 • Tiếng Việt
 • English
Catalog number: PMab-52;mouse IgM, kappa
 Kháng thể kháng Podoplanin (PDPN) : anti-cat PDPN mAb
Chia sẻ:

Mô tả sản phẩm

Đặc hiệu với podoplanin của mèo; có phản ứng chéo với podoplanin của hổ.

Thông số kỹ thuật

 1. PMab-52: Specific and Sensitive Monoclonal Antibody Against Cat Podoplanin for Immunohistochemistry.
  Yamada S, Itai S, Nakamura T, Yanaka M, Saidoh N, Chang YW, Handa S, Harada H, Kagawa Y, Ichii O, Konnai S, Kaneko MK, Kato Y.
  Monoclon Antib Immunodiagn Immunother. 2017 Oct;36(5):224-230. doi: 10.1089/mab.2017.0027
 2. Expression of Cat Podoplanin in Feline Squamous Cell Carcinomas.
  Itai S, Yamada S, Kaneko MK, Harada H, Kagawa Y, Konnai S, Kato Y.
  Monoclon Antib Immunodiagn Immunother. 2017 Dec;36(6):243-250. doi: 10.1089/mab.2017.0046
 3. Epitope Mapping of Monoclonal Antibody PMab-52 Against Cat Podoplanin.
  Chang YW, Kaneko MK, Yamada S, Kato Y.
  Monoclon Antib Immunodiagn Immunother. 2018 Apr;37(2):95-99. doi: 10.1089/mab.2017.0067
 4. Detection of Tiger Podoplanin Using the Anti-Cat Podoplanin Monoclonal Antibody PMab-52.
  Yamada S, Itai S, Furusawa Y, Sano M, Nakamura T, Yanaka M, Handa S, Hisamatsu K, Nakamura Y, Fukui M, Harada H, Mizuno T, Sakai Y, Ogasawara S, Murata T, Uchida H, Tahara H, Kaneko MK, Kato Y.
  Monoclon Antib Immunodiagn Immunother. 2018 Nov;37(5):224-228. doi: 10.1089/mab.2018.0033

Ứng dụng

Ứng dụng trong các xét nghiệm Western Blotting, FACS và hóa mô miễn dịch.

Thông tin đặt hàng

PMab-52;mouse IgM, kappa

Ý kiến khách hàng