CÔNG TY TNHH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ MINH VIỆT
 • Tiếng Việt
 • English
Catalog number: PMab-219;mouse IgG2a, kappa
Kháng thể kháng Podoplanin (PDPN) : anti-horse PDPN mAb
Chia sẻ:

Mô tả sản phẩm

Đặc hiệu cho podoplanin của ngựa.

Thông số kỹ thuật

 1. Anti-Horse Podoplanin Monoclonal Antibody PMab-219 is Useful for Detecting Lymphatic Endothelial Cells by Immunohistochemical Analysis.
  Kato Y, Yamada S, Itai S, Kobayashi A, Konnai S, Kaneko MK.
  Monoclon Antib Immunodiagn Immunother. 2018 Dec;37(6):272-274. doi: 10.1089/mab.2018.0044
 2. PMab-219: A monoclonal antibody for the immunohistochemical analysis of horse podoplanin.
  Furusawa Y, Yamada S, Itai S, Nakamura T, Yanaka M, Sano M, Harada H, Fukui M, Kaneko MK, Kato Y.
  Biochem Biophys Rep. 2019 Feb 2;18:100616. doi: 10.1016/j.bbrep.2019.01.009
 3. Epitope Analysis of an Antihorse Podoplanin Monoclonal Antibody PMab-219.
  Kato Y, Sayama Y, Sano M, Kaneko MK.
  Monoclon Antib Immunodiagn Immunother. 2019 Dec;38(6):266-270. doi: 10.1089/mab.2019.0034

Ứng dụng

Sử dụng cho các xét nghiệm Western Blotting, FACS và hóa mô miễn dịch.

Thông tin đặt hàng

PMab-219;mouse IgG2a, kappa

Ý kiến khách hàng