CÔNG TY TNHH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ MINH VIỆT
 • Tiếng Việt
 • English
Catalog number: PMab-202;mouse IgG1, kappa
Kháng thể kháng Podoplanin (PDPN): anti-horse PDPN mAb
Chia sẻ:

Mô tả sản phẩm

Đặc hiệu cho podoplanin của ngựa.

Thông số kỹ thuật

 1. Establishment of Monoclonal Antibody PMab-202 Against Horse Podoplanin.
  Furusawa Y, Yamada S, Itai S, Sano M, Nakamura T, Yanaka M, Handa S, Mizuno T, Maeda K, Fukui M, Harada H, Kaneko MK, Kato Y.
  Monoclon Antib Immunodiagn Immunother. 2018 Nov;37(5):233-237. doi: 10.1089/mab.2018.0030
 2. Epitope Mapping of the Antihorse Podoplanin Monoclonal Antibody PMab-202.
  Kaneko MK, Furusawa Y, Sano M, Itai S, Takei J, Harada H, Fukui M, Yamada S, Kato Y.
  Monoclon Antib Immunodiagn Immunother. 2019 Apr;38(2):79-84. doi: 10.1089/mab.2019.0001

Ứng dụng

Sử dụng trong các xét nghiệm Western Blotting và FACS.

Thông tin đặt hàng

PMab-202;mouse IgG1, kappa

Ý kiến khách hàng