CÔNG TY TNHH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ MINH VIỆT
 • Tiếng Việt
 • English
Catalog number: LpMab-7;mouse IgG1, kappa
Kháng thể kháng Podoplanin (PDPN) : anti-hPDPN mAb
Chia sẻ:

Mô tả sản phẩm

Đặc hiệu với podoplanin của người.

Thông số kỹ thuật

 1. Anti-podoplanin Monoclonal Antibody LpMab-7 Detects Metastatic Lesions of Osteosarcoma.
  Kaneko MK, Oki H, Ogasawara S, Takagi M, Kato Y.
  Monoclon Antib Immunodiagn Immunother. 2015 Jun;34(3):154-61. doi: 10.1089/mab.2014.0091
 2. Characterization of Monoclonal Antibody LpMab-7 Recognizing Non-PLAG Domain of Podoplanin.
  Oki H, Kaneko MK, Ogasawara S, Tsujimoto Y, Liu X, Sugawara M, Takakubo Y, Takagi M, Kato Y.
  Monoclon Antib Immunodiagn Immunother. 2015 Jun;34(3):174-80. doi: 10.1089/mab.2014.0090
 3. The chimeric antibody chLpMab-7 targeting human podoplanin suppresses pulmonary metastasis via ADCC and CDC rather than via its neutralizing activity.
  Kato Y, Kunita A, Abe S, Ogasawara S, Fujii Y, Oki H, Fukayama M, Nishioka Y, Kaneko MK.
  Oncotarget. 2015 Nov 3;6(34):36003-18. doi: 10.18632/oncotarget.5339

Ứng dụng

Ứng dụng cho xét nghiệm Western Blotting, FACS và hóa mô miễn dịch.

Thông tin đặt hàng

LpMab-7;mouse IgG1, kappa

Ý kiến khách hàng