CÔNG TY TNHH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ MINH VIỆT
 • Tiếng Việt
 • English
Catalog number: PMab-38;mouse IgG1, kappa
Kháng thể kháng Podoplanin (PDPN) : anti-dog PDPN mAb
Chia sẻ:

Mô tả sản phẩm

Đặc hiệu cho podoplanin của chó, đặc hiệu ung thư không liên kết với mạch bạch huyết và podocyte.

Thông số kỹ thuật

 1. Specific Detection of Dog Podoplanin Expressed in Renal Glomerulus by a Novel Monoclonal Antibody PMab-38 in Immunohistochemistry.
  Honma R, Kaneko MK, Ogasawara S, Fujii Y, Konnai S, Takagi M, Kato Y.
  Monoclon Antib Immunodiagn Immunother. 2016 Aug;35(4):212-6. doi: 10.1089/mab.2016.0022
 2. PMab-38 Recognizes Canine Podoplanin of Squamous Cell Carcinomas.
  Kaneko MK, Honma R, Ogasawara S, Fujii Y, Nakamura T, Saidoh N, Takagi M, Kagawa Y, Konnai S, Kato Y.
  Monoclon Antib Immunodiagn Immunother. 2016 Oct;35(5):263-266. doi: 10.1089/mab.2016.0036
 3. Podoplanin Expression in Canine Melanoma.
  Ogasawara S, Honma R, Kaneko MK, Fujii Y, Kagawa Y, Konnai S, Kato Y.
  Monoclon Antib Immunodiagn Immunother. 2016 Dec;35(6):304-306. doi: 10.1089/mab.2016.0040
 4. Epitope Mapping of Monoclonal Antibody PMab-38 Against Dog Podoplanin.
  Chang YW, Yamada S, Kaneko MK, Kato Y.
  Monoclon Antib Immunodiagn Immunother. 2017 Dec;36(6):291-295. doi: 10.1089/mab.2017.0048
 5. Establishment of P38Bf, a Core-Fucose-Deficient Mouse-Canine Chimeric Antibody Against Dog Podoplanin.
  Kato Y, Mizuno T, Yamada S, Nakamura T, Itai S, Yanaka M, Sano M, Kaneko MK.
  Monoclon Antib Immunodiagn Immunother. 2018 Nov;37(5):218-223. doi: 10.1089/mab.2018.0035
 6. The mouse-canine chimeric anti-dog podoplanin antibody P38B exerts antitumor activity in mouse xenograft models.
  Kato Y, Ohishi T, Kawada M, Maekawa N, Konnai S, Itai S, Yamada S, Kaneko MK.
  Biochem Biophys Rep. 2018 Nov 24;17:23-26. doi: 10.1016/j.bbrep.2018.11.005
 7. Antibody-Drug Conjugates Using Mouse-Canine Chimeric Anti-Dog Podoplanin Antibody Exerts Antitumor Activity in a Mouse Xenograft Model.
  Kato Y, Ito Y, Ohishi T, Kawada M, Nakamura T, Sayama Y, Sano M, Asano T, Yanaka M, Okamoto S, Handa S, Komatsu Y, Takei J, Kaneko MK.
  Monoclon Antib Immunodiagn Immunother. 2020 Apr;39(2):37-44. doi: 10.1089/mab.2020.0001
 8. PDPN Is Expressed in Various Types of Canine Tumors and Its Silencing Induces Apoptosis and Cell Cycle Arrest in Canine Malignant Melanoma. Shinada M, Kato D, Kamoto S, Yoshimoto S, Tsuboi M, Yoshitake R, Eto S, Ikeda N, Saeki K, Hashimoto Y, Takahashi Y, Chambers J, Uchida K, Kaneko MK, Fujita N, Nishimura R, Kato Y, Nakagawa T.
  Cells. 2020 May 5;9(5):E1136. doi: 10.3390/cells9051136

Ứng dụng

Ứng dụng cho xét nghiệm Western Blotting, FACS và hóa mô miễn dịch.

Thông tin đặt hàng

PMab-38;mouse IgG1, kappa

Ý kiến khách hàng