CÔNG TY TNHH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ MINH VIỆT
 • Tiếng Việt
 • English
Catalog number: PMab-44;mouse IgG1, kappa
Kháng thể kháng Podoplanin (PDPN) : anti-bovine PDPN mAb
Chia sẻ:

Mô tả sản phẩm

Đặc hiệu với podoplanin của bò; có phản ứng chéo với podoplanin của dê, cừu và lạc đà alpaca.

 

Thông số kỹ thuật

 1. PMab-44 Detects Bovine Podoplanin in Immunohistochemistry.
  Honma R, Ogasawara S, Kaneko MK, Fujii Y, Oki H, Nakamura T, Takagi M, Konnai S, Kato Y.
  Monoclon Antib Immunodiagn Immunother. 2016 Aug;35(4):186-190. doi: 10.1089/mab.2016.0016
 2. Characterization of the Anti-Bovine Podoplanin Monoclonal Antibody PMab-44.
  Yamada S, Honma R, Kaneko MK, Nakamura T, Yanaka M, Saidoh N, Takagi M, Konnai S, Kato Y.
  Monoclon Antib Immunodiagn Immunother. 2017 Jun;36(3):129-134. doi: 10.1089/mab.2017.0016
 3. Anti-Bovine Podoplanin Monoclonal Antibody PMab-44 Detects Goat Podoplanin in Immunohistochemistry.
  Yamada S, Kaneko MK, Furusawa Y, Itai S, Sano M, Nakamura T, Yanaka M, Handa S, Hisamatsu K, Nakamura Y, Koyanagi M, Fukui M, Harada H, Kato Y.
  Monoclon Antib Immunodiagn Immunother. 2019 Apr;38(2):96-99. doi: 10.1089/mab.2018.0031
 4. Immunohistochemical Detection of Sheep Podoplanin Using an Antibovine Podoplanin Monoclonal Antibody PMab-44.
  Kato Y, Yamada S, Itai S, Kobayashi A, Konnai S, Kaneko MK.
  Monoclon Antib Immunodiagn Immunother. 2018 Dec;37(6):265-268. doi: 10.1089/mab.2018.0036
 5. Detection of Alpaca Podoplanin by Immunohistochemistry Using the Antibovine Podoplanin
  Monoclonal Antibody PMab-44.
  Kato Y, Yamada S, Itai S, Konnai S, Kobayashi A, Kaneko MK.
  Monoclon Antib Immunodiagn Immunother. 2018 Dec;37(6):269-271. doi: 10.1089/mab.2018.0037

Ứng dụng

Ứng dụng cho xét nghiệm Western Blotting, FACS và hóa mô miễn dịch.

Thông tin đặt hàng

PMab-44;mouse IgG1, kappa

Ý kiến khách hàng