CÔNG TY TNHH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ MINH VIỆT
  • Tiếng Việt
  • English
Catalog number: TRY-4B (100 ml)
Dung dịch Trypsin-EDTA được lấy từ tuyến tụy của lợn, thích hợp cho việc tách cũng như phân chia các loại tế bào khác nhau.
Chia sẻ:

Mô tả sản phẩm

Dung dịch Trypsin-EDTA được sử dụng để tách các tế bào bám dính ra khỏi bề mặt nuôi cấy. Việc bổ sung phenol đỏ đóng vai trò là chất chỉ thị pH để điều chỉnh các điều kiện nuôi cấy tế bào. Nồng độ trypsin cần thiết để đánh bật tế bào ra khỏi chất nền phụ thuộc chủ yếu vào loại tế bào và độ tuổi nuôi cấy. Các công thức khác nhau cần được thử nghiệm để xác định sản phẩm tốt nhất cho mỗi ứng dụng cụ thể.

Thông số kỹ thuật

Cảm quan sản phẩm Chất lỏng đông lạnh trong suốt
Bảo quản và hạn sử dụng

Bảo quản ở nhiệt độ ≤ -15°C.

Tránh việc rã đông sản phẩm quá nhiều lần. Chuẩn bị các thành phần như khuyến cáo.

Sau khi mở nắp sản phẩm, bảo quản ở 4°C và sử dụng trong 2 - 4 tuần.

Điều kiện vận chuyển Vận chuyển lạnh (dùng đá gel)
Rã dông Ở +37°C trong bể ổn nhiệt nước hoặc qua đêm ở +2°C đến +8°C. Đảo trộn đều để đồng nhất sản phẩm.

 

Ứng dụng

Dung dịch Trypsin-EDTA được sử dụng để tách các tế bào bám dính khỏi bề mặt nuôi cấy. 

Thông tin đặt hàng

Trypsin-EDTA (0.05 %) trong HBSS (1x), chứa Phenol đỏ

Mã sản phẩm: TRY-4B (100 ml)

Ý kiến khách hàng