CÔNG TY TNHH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ MINH VIỆT
  • Tiếng Việt
  • English
Beta-glucans Blocker dùng để ngăn con đường beta glucan và đảm bảo thuốc thử Lyophilized Amebocyte Lysate chỉ phản ứng duy nhất với nội độc tố.
Chia sẻ:

Mô tả sản phẩm

Có hai phương án sử dụng thuốc thử lysate lal limulus amipocyte, sử dụng yếu tố C đặc hiệu với nội độc tố và sử dụng yếu tố G đặc hiệu với (1,3)-β-D-Glucans. Nếu mẫu thử chứa β-1,3-Glucans thì phép thử limulus (thử nghiệm nội độc tố) sẽ bị nhiễu. β-G-Blocker ngăn chặn khả năng phản ứng của LAL với β-1,3-Glucans, làm tăng độ đặc hiệu nội độc tố cho xét nghiệm LAL. Nếu mẫu thử nghiệm chứa β-1,3-Glucan, chẳng hạn như cellulose, thì việc sử dụng beta-glucans Blocker sẽ là một sự lựa chọn cần thiết để ngăn ảnh hưởng của β-1,3-Glucan đối với nội độc tố và phản ứng thuốc thử LAL.

Thông số kỹ thuật

Hàm lượng Endotoxin ít hơn 0.005 EU/ml

Ứng dụng

Thay thế nước chuyên dụng để hoàn nguyên thuốc thử LAL, ngăn con đường trung gian beta-glucan của yếu tố G và đảm bảo thuốc thử LAL chỉ phản ứng với nội độc tố. Ngoài ra, hóa chất này còn được sử dụng để kiểm tra các mẫu thử bị nhiễm (1,3)-β-D-Glucan.

Thông tin đặt hàng

Mã sản phẩm Mô tả Chú thích Đóng gói
BH10 50mM Tris-buffer, pH 7.0, 10 ml/vial Dùng để pha loãng mẫu a-xit hoặc ba-zơ 10 vial/gói
BH50 50mM Tris-buffer, pH 7.0, 50 ml/vial Dùng để pha loãng mẫu a-xit hoặc ba-zơ 10 vial/gói
BY10 10mM Magnesium buffer, 10 ml/vial Để ngăn phản ứng tạo phức 10 vial/gói
BT10 Chất blocking beta-glucans, 10 ml/vial Để ngăn chặn sự hoạt động của beta-glucan trong phản ứng LAL kiểm tra endotoxin 10 vial/gói
PBS50 PBS buffer, không chứa endotoxin, 50 ml/vial Dùng để rửa mẫu, hoặc điều chỉnh pH 10 vial/gói
PBS500 PBS buffer, không chứa endotoxin, 500 ml/vial   1 ống vial


Ý kiến khách hàng