CÔNG TY TNHH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ MINH VIỆT
  • Tiếng Việt
  • English
Catalog number: EC64405
Bộ KIT xét nghiệm nội độc tố Bioendo EC cung cấp một loại phép đo cho giải pháp xét nghiệm nội độc tố định lượng. Nội độc tố trong mẫu kích hoạt một loạt enzyme trong Amebocyte Lysate, enzyme được kích hoạt sẽ phân tách cơ chất tổng hợp, giải phóng sản phẩm màu vàng có độ hấp thụ tối đa ở bước sóng 405 nm. Đối với Bộ KIT nội độc tố sinh màu điểm cuối không có chất gắn Diazo, cần có máy đo quang phổ hoặc đầu đọc vi đĩa thông thường để đọc độ hấp thụ ở bước sóng 405nm. Máy quang phổ thông thường có chức năng đo động học, kiểm soát nhiệt độ chính xác và lọc 405nm,sử dụng máy quang phổ đó có thể đọc kết quả định lượng nội độc tố của bộ KIT
Chia sẻ:

Mô tả sản phẩm

Bộ KIT xét nghiệm nội độc tố so màu điểm cuối (không có chất gắn kết Diazo) được tiến hành bằng cách thêm dung dịch cơ chất peptide nhân tạo không màu vào hỗn hợp Lyophilized Amebocyte Lysate và mẫu thử sau một thời gian ủ nhất định. Nếu mẫu thử chứa nội độc tố, màu vàng sẽ xuất hiện trên đĩa 96 giếng. Độ hấp thụ của mẫu (λmax = 405 nm) tỷ lệ với nồng độ nội độc tố. Nồng độ nội độc tố của mẫu thử có thể được tính toán dựa trên đường chuẩn.

Thông số kỹ thuật

Độ nhạy: 0.01-0.1 EU/ml, khi ủ trong 45 phút

                0.1-1 EU/ml khi ủ trong 15 phút

Ứng dụng

Bộ xét nghiệm nội độc tố so màu điểm cuối (không có chất gắn Diazo) được thiết kế để sử dụng trong phát hiện và định lượng nội độc tố vi khuẩn gram âm trong ống nghiệm. Dung dịch cơ chất peptide nhân tạo không màu được thêm vào hỗn hợp LAL và mẫu thử sau một thời gian ủ nhất định. Màu vàng xuất hiện nếu mẫu thử có chứa nội độc tố. Sau đó sử dụng máy quang phổ thông thường hoặc đầu đọc đĩa để đọc độ hấp thụ ở bước sóng 405 nm. Bộ xét nghiệm nội độc tố so màu điểm cuối (không có chất gắn Diazo) phù hợp với tất cả các loại mẫu y sinh như protein, vắc xin, plasmid, DNA, xét nghiệm nội độc tố RNA.

Thông tin đặt hàng

Mã sản phẩm Mô tả Thành phần bộ Kit Độ nhạy (EU/ml)
EC64405

Bioendo™ EC Endotoxin Test Kit (End-point Chromogenic Assay),

64 Tests/Kit

2 ống Lyophilized Amebocyte Lysate, 1.7 ml/vial;

2 ống Nước cho BET, 50 ml/vial;  

2 ống CSE;

4 ống Chromogenic Substrate, 1.7 ml/vial;

0.1 – 1 EU/ml
EC64405S

Bioendo™ EC Endotoxin Test Kit (End-point Chromogenic Assay),

64 Tests/Kit

2 ống Lyophilized Amebocyte Lysate, 1.7 ml/vial;

2 ống Nước cho BET, 50 ml/vial;  

2 ống CSE;

4 ống Chromogenic Substrate, 1.7 ml/vial;

0.01 – 0.1 EU/ml;

0.1 – 1 EU/ml


Ý kiến khách hàng