CÔNG TY TNHH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ MINH VIỆT
  • Tiếng Việt
  • English
Đầu tip không chứa pyrogen được chứng nhận có hàm lượng nội độc tố dưới 0,005 EU/ml.  Đầu tip không chứa pyrogen với tùy chọn thể tích khác nhau, đảm bảo kết quả xét nghiệm nội độc tố chính xác, tránh nhiễu trong xét nghiệm nội độc tố. Đầu tip không chứa nội độc tố của Bioendo là vật tư tiêu hao cần thiết để đảm bảo kết quả chính xác trong xét nghiệm định tính cũng như định lượng nội độc tố.
Chia sẻ:

Mô tả sản phẩm

Bioendo cung cấp nhiều loại vật tư tiêu hao không chứa pyrogen, lượng nội độc tố thấp, bao gồm Nước xét nghiệm nội độc tố vi khuẩn, ống nghiệm không chứa nội độc tố, đầu tip pipet không chứa pyrogen, đĩa 96 giếng không chứa pyrogen phục vụ mọi nhu cầu phân tích của khách hàng. Vật tư tiêu hao có hàm lượng nội độc tố thấp và được loại bỏ chất gây sốt để đảm bảo sự thành công trong xét nghiệm nội độc tố của bạn.

Đầu tip không chứa pyrogen được chứng nhận có chứa nội độc tố < 0,001 EU/ml. Các đầu tip cho phép linh hoạt hơn với các loại pipet khác nhau. Đầu tip không có nội độc tố rất phù hợp trong các quy trình xét nghiệm nội độc tố, chẳng hạn như hoàn nguyên xét nghiệm thuốc thử LAL, pha loãng Nội độc tố chuẩn đối chứng, pha loãng mẫu thử, tất cả các hoạt động liên quan đến xét nghiệm nội độc tố vi khuẩn. Đầu tip pipet không chứa nội độc tố của hãng Bioendo là vật tư cần thiết để đảm bảo quy trình xét nghiệm nội độc tố chính xác.

Thông số kỹ thuật

Mức độ nội độc tố nhỏ hơn 0,005 EU/ml.

Ứng dụng

Đầu tip không có nội độc tố rất phù hợp trong các quy trình xét nghiệm nội độc tố, chẳng hạn như hoàn nguyên thuốc thử LAL, pha loãng nội độc tố chuẩn đối chứng, pha loãng mẫu thử, tất cả các hoạt động liên quan đến xét nghiệm nội độc tố vi khuẩn. Đầu tip pipet không chứa nội độc tố của hãng Bioendo là vật tư cần thiết để đảm bảo quy trình xét nghiệm nội độc tố chính xác.

Thông tin đặt hàng

Mã sản phẩm Mô tả Đóng gói
PT2005 Đầu tip thể tích 250 μl không chứa pyrogen 5 tip/gói
PT10004 Đầu tip thể tích 1000 μl không chứa pyrogen 4 tip/gói
PT25096 Đầu tip thể tích 250 μl không chứa pyrogen 96 tip/hộp
PT100096 Đầu tip thể tích 1000 μl không chứa pyrogen 96 tip/hộp


Ý kiến khách hàng