KHOA HỌC CÔNG NGHỆ MINH VIỆT
  • Tiếng Việt
  • English
Catalog number: SV-122275
Phát hiện các kháng thể đặc hiệu đối với Lawsonia intracellularis
Share:

PRODUCT INTRODUCTION

SVANOVIR L.intracularis/Ileitis-Ab sử dụng phương pháp blocking ELISA để phát hiện các kháng thể đặc hiệu đối với Lawsonia intracellularis trong các mẫu huyết thanh và huyết tương lợn. Bộ xét nghiệm này mang tính kế thừa (vật liệu được sử dụng, quy trình thực hiện và giải thích kết quả) bộ bioScreen Ileitis Antibody ELISA đã được chứng minh hiệu quả tại hiện trường.

Các bác sĩ thú y và nhà sản xuất có thể kiểm soát bệnh viêm hồi tràng khi sử dụng SVANOVIR L .intracularis/Ileitis-Ab để xác định các yếu tố nguy cơ và đánh giá hiệu quả cũng như thời điểm tối ưu cho các biện pháp kiểm soát bệnh viêm hồi tràng bao gồm tiêm chủng, dùng thuốc và cải thiện các điều kiện vệ sinh.

Tính năng nổi bật:

  • Khắc phục những hạn chế của việc phát hiện lẻ tẻ Lawsonia intracellularis trong phân bằng xét nghiệm huyết thanh
  • Bộ sản phẩm thương mại duy nhất có sẵn trên thị trường
  • Cho phép tiến hành các chiến lược giám sát cho xét nghiệm chẩn đoán và tiêm chủng định kỳ
  • Công cụ tuyệt vời để ngăn ngừa hoặc giảm thiểu sự cố và mức độ nghiêm trọng của bệnh lâm sàng
  • Kết quả xét nghiệm đáng tin cậy với kết quả tương đương với xét nghiệm kháng thể huỳnh quang gián tiếp

Specifications

Phân loại tác nhân gây bệnh  Vi khuẩn
Tác nhân gây bệnh Lawsonia intracellularis
Động vật quan tâm Lợn
Công nghệ ELISA

 

Application

Phát hiện các kháng thể đặc hiệu đối với Lawsonia intracellularis sử dụng kỹ thuật xét nghiệm ELISA

Order information

Mã sản phẩm: SV-122275 (192 phản ứng)

Customer reviews