KHOA HỌC CÔNG NGHỆ MINH VIỆT
  • Tiếng Việt
  • English
Catalog number: SV-104902
Phát hiện kháng thể đặc hiệu đối với Pseudorabies/Aujezsky Disease Virus (PRV/ADV) gE trong đàn lợn đã được tiêm vaccine.
Share:

PRODUCT INTRODUCTION

SVANOVIR PRV gE-Ab là bộ kit blocking ELISA để phát hiện kháng thể đặc hiệu đối với Pseudorabies/Aujezsky Disease Virus (PRV/ADV) gE trong đàn lợn đã được tiêm vaccine.

Độ đặc hiệu cao cho phép phân biệt phản ứng huyết thanh học của các chủng virus đã xóa gE dùng làm vaccine với phản ứng của virus ngoài tự nhiên. Đây là xét nghiệm chẩn đoán đủ tiêu chuẩn để thúc đẩy các quy trình kiểm soát hiệu quả và để chứng nhận lợn nhập khẩu và xuất khẩu.

Tính năng nổi bật:

  • Độ nhạy và độ đặc hiệu cao
  • Phân biệt động vật bị nhiễm bệnh với động vật đã được tiêm vaccine
  • Chuẩn hóa theo huyết thanh tham chiếu quốc tế ADV-1
  • Quy trình ủ mẫu qua đêm và ngắn, dễ sử dụng
  • Đã được chứng minh thực tế và được sử dụng trong các chương trình kiểm soát dịch bệnh ở Châu Âu

Specifications

Tác nhân gây bệnh Pseudorabies/Aujezsky Disease Virus
Động vật quan tâm Lợn
Công nghệ ELISA
Nhà sản xuất Svanova

 

Application

Phát hiện kháng thể đặc hiệu đối với Pseudorabies/Aujezsky Disease Virus (PRV/ADV) gE trong đàn lợn đã được tiêm vaccine bằng xét nghiệm ELISA

Order information

Mã sản phẩm: SV-104902 (192 phản ứng)

                            SV-104904 (960 phản ứng)

Customer reviews