KHOA HỌC CÔNG NGHỆ MINH VIỆT
  • Tiếng Việt
  • English
Catalog number: SV-104905
Phát hiện kháng thể đặc hiệu đối với Pseudorabies/Aujezsky Disease Virus (PRV/ADV) gB ở lợn
Share:

PRODUCT INTRODUCTION

The SVANOVIR PRV gB-Ab là xét nghiệm ELISA để phát hiện kháng thể đối với bệnh Pseudorabies/Aujeszky. Xét nghiệm hiệu này mang lại kết quả chính xác cần thiết để thúc đẩy các quy trình diệt trừ hiệu quả và để chứng nhận lợn nhập khẩu và xuất khẩu.

Tính năng nổi bật:

  • Độ nhạy cao 100% và độ đặc hiệu cao 99,6%
  • Đã được kiểm định với lượng mẫu lớn
  • Được chuẩn hóa theo huyết thanh tham chiếu quốc tế ADV-1
  • Cho phép phát hiện kháng thể sớm nhất là 10 ngày sau khi sinh
  • Quy trình ủ mẫu ngắn và qua đêm đơn giản
  • Đã được chứng minh thực tế và được sử dụng trong các chương trình diệt trừ và kiểm soát ở Châu Âu

Tài liệu tham khảo: 

1. Surveillance of infectious diseases in animals and humans in Sweden 2013, National Veterinary Institute (SVA), Uppsala, Sweden. SVA:s rapportserie 28 ISSN 1654-7098.

Specifications

Tác nhân gây bệnh Pseudorabies Virus (Aujeszky's Disease)
Động vật quan tâm Lợn
Công nghệ ELISA
Nhà sản xuất Svanova

 

Application

Phát hiện kháng thể đặc hiệu đối với Pseudorabies/Aujezsky Disease Virus (PRV/ADV) gB ở lợn bằng xét nghiệm ELISA

Customer reviews