CÔNG TY TNHH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ MINH VIỆT
  • Tiếng Việt
  • English
Catalog number: TRY-1B (100 ml)
Dung dịch Trypsin-EDTA được lấy từ tuyến tụy của lợn và thích hợp cho việc tách và phân chia tế bào của nhiều loại tế bào khác nhau. Chúng tôi cung cấp một loạt các công thức có sẵn, phù hợp với nhiều ứng dụng khác nhau. 
Chia sẻ:

Mô tả sản phẩm

Dung dịch Trypsin - EDTA được sử dụng để tách các tế bào bám dính khỏi bề mặt nuôi cấy. Nồng độ trypsin cần thiết để đánh bật tế bào khỏi chất nền phụ thuộc chủ yếu vào loại tế bào và độ tuổi nuôi cấy. Các công thức khác nhau cần được thử nghiệm để xác định sản phẩm tốt nhất cho mỗi ứng dụng cụ thể.

Thông số kỹ thuật

Cảm quan sản phẩm  Chất lỏng đông lạnh trong suốt
Storage and shelf life

Nhiệt độ bảo quản ≤ -15°C.

Tránh việc rã đông nhiều lần. Chuẩn bị các thành phần như khuyến cáo.

Sau khi mở nắp, bảo quản ở nhiệt độ +4°C và dùng trong 2 - 4 tuần.

Điều kiện vận chuyển Vận chuyển lạnh (đá gel)
Rã đông Ở +37°C trong bể ổn nhiệt nước hoặc qua đêm ở +2°C đến +8°C. Đảo trộn để đồng nhất sản phẩm. 

 

Ứng dụng

Sản phẩm được sử dụng để tách các tế bào bám dính khỏi bề mặt nuôi cấy. Nồng độ trypsin cần thiết để đánh bật tế bào khỏi chất nền phụ thuộc chủ yếu vào loại tế bào và độ tuổi nuôi cấy. Các công thức khác nhau cần được thử nghiệm để xác định sản phẩm tốt nhất cho mỗi ứng dụng cụ thể. 

Thông tin đặt hàng

Trypsin-EDTA (0.05 %) trong DPBS (1x)

Mã sản phẩm: TRY-1B (100 ml)

Ý kiến khách hàng