CÔNG TY TNHH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ MINH VIỆT
  • Tiếng Việt
  • English
Catalog number: RAT-1B
Huyết thanh chuột cống được lấy và tổng hợp từ quẩn thể chuột sinh trưởng bình thường trong điều kiện nghiêm ngặt. Nó hoạt động như một chất đối chứng âm hoặc tác nhân dừng phản ứng trong các thí nghiệm bám dính. 
Chia sẻ:

Mô tả sản phẩm

Huyết thanh chuột cống được lấy từ quần thể chuột sinh trưởng bình thường không quá 24 tuần và trải qua quá trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt sau khi xử lý. Huyết thanh chuột cống thường được sử dụng làm chất dừng phản ứng hoặc đối chứng âm trong các xét nghiệm miễn dịch.

Thông số kỹ thuật

Bảo quản ở nhiệt độ ≤ - 15°C.

Ứng dụng

Huyết thanh chuột cống thường được sử dụng làm tác nhân dừng phản ứng hoặc đối chứng âm trong các xét nghiệm miễn dịch.

Thông tin đặt hàng

Sản phẩm Thể tích Mã sản phẩm
Huyết thanh chuột cống 100 ml RAT-1B

 

Ý kiến khách hàng