CÔNG TY TNHH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ MINH VIỆT
  • Tiếng Việt
  • English
Phần mềm xét nghiệm nội độc tố và (1,3)-ß-D-glucan cho BioTek Blx808IULALXH. Tính toán nồng độ nội độc tố và tốc độ thu hồi.
Chia sẻ:

Mô tả sản phẩm

Phần mềm xét nghiệm nội độc tố và (1,3)-ß-D-glucan là một phần mềm phân tích dữ liệu động học mạnh mẽ, mang đến cho người dùng khả năng thu thập và xử lý dữ liệu linh hoạt tối đa.

Thông số kỹ thuật

• Áp dụng cho xét nghiệm nội độc tố,(1,3)-ß-D-glucan và phân tích dữ liệu ELISA

• Phiên bản tiêu chuẩn và phiên bản chẩn đoán lâm sàng dành cho các đối tượng khách hàng khác nhau

• Dữ liệu có thể được chuyển đổi đầu ra và kết nối với hệ thống LIS.

• Báo cáo thử nghiệm nội độc tố có thể tùy chỉnh.

• Dữ liệu được phân tích theo thời gian khởi phát, tỷ lệ trung bình, tỷ lệ tối đa và các phương pháp khác.

• Phù hợp tuyến tính dữ liệu hoặc phù hợp đa thức.

• Sao lưu thời gian thực của dữ liệu gốc đã đọc.

• Tích hợp nhiều loại đầu đọc vi bản động học.

Ứng dụng

Phần mềm xét nghiệm nội độc tố và (1,3)-ß-D-glucan cho BioTek Blx808IULALXH. Tính toán nồng độ nội độc tố và tốc độ thu hồi.

Thông tin đặt hàng

Mã sản phẩm Mô tả
Gen5 phần mềm Gen5 cho máy Biotek Elx808IULALXH
SGen5S phần mềm Secure Gen5 cho máy Biotek Elx808IULALXH
EM01 phần mềm EndoMaster cho công việc phân tích Endotoxin và (1,3)-ß-D-glucan

 

Ý kiến khách hàng