CÔNG TY TNHH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ MINH VIỆT
  • Tiếng Việt
  • English

Huyết thanh của bê sơ sinh (NBCS) được thu thập từ bê 3 đến 10 ngày tuổi, và có thể được xem là sản phẩm thay thế cao cấp cho huyết thanh bào thai bò FBS.

 

Chia sẻ:

Mô tả sản phẩm

Huyết thanh bê sơ sinh được thu thập từ bê 3 đến 10 ngày tuổi, và có thể được sử dụng như sản phẩm thay thế cao cấp cho huyết thanh bào thai bò FBS.

Huyết thanh của bê được thu thập từ bê không quá 12 tháng tuổi. Huyết thanh của bê sơ sinh (NBCS) hay huyết thanh của bê (BCS) đều chứa hàm lượng globulin cũng như protein cao hơn huyết thanh bào thai bò (FBS). Đây là một giải pháp thay thế hiệu quả về mặt kinh tế cho huyết thanh bào thai bò (FBS)

Thông số kỹ thuật

Cảm quan sản phẩm Dung dịch trong suốt màu hổ phách
Bảo quản và hạn sử dụng Bảo quản ở nhiệt độ ≤ -15°C.
Tránh rã đông nhiều lần. Chuẩn bị các thành phần như khuyến cáo.
Sau khi mở nắp sản phẩm, bảo quản ở 4°C và dùng trong 4 - 6 tuần.
Điều kiện vận chuyển Vận chuyển lạnh (đá gel)
Rã đông Qua đêm ở +2°C đến +8°C. Đảo trộn đồng nhất sản phẩm.

 

Ứng dụng

Huyết thanh bê sơ sinh được thu thập từ bê 3 đến 10 ngày tuổi, và có thể được sử dụng như sản phẩm thay thế cao cấp cho huyết thanh bào thai bò FBS.

Thông tin đặt hàng

Huyết thanh bê sơ sinh 1000 ml NCS-1D
Huyết thanh bê sơ sinh 100 ml NCS-1B
Huyết thanh bê sơ sinh 500 ml NCS-1A

 

Ý kiến khách hàng