CÔNG TY TNHH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ MINH VIỆT
  • Tiếng Việt
  • English
Catalog number: MOU-1B
Huyết thanh chuột nhà được lấy và tổng hợp từ quần thể chuột sinh trưởng trong điều kiện nghiêm ngặt. Nó hoạt động như một chất đối chứng hoặc tác nhân dừng phản ứng bám dính.
Chia sẻ:

Mô tả sản phẩm

Huyết thanh chuột nhà được lấy từ quần thể chuột sinh trưởng bình thường. Sản phẩm thường được sử dụng làm chất dừng hoặc đối chứng ấm trong các phản ứng miễn dịch hoặc hệ thống nuôi cấy tế bào tự thân.

Thông số kỹ thuật

Bảo quản ở nhiệt độ ≤ - 15°C

Ứng dụng

Sản phẩm thường được sử dụng làm chất dừng hoặc đối chứng ấm trong các phản ứng miễn dịch hoặc hệ thống nuôi cấy tế bào tự thân.

Thông tin đặt hàng

Sản phẩm Thể tích Mã sản phẩm
Huyết thanh chuột nhà 100 ml MOU-1B

 

Ý kiến khách hàng