CÔNG TY TNHH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ MINH VIỆT
  • Tiếng Việt
  • English
Catalog number: NEAA-B (100 ml)
Amino axit thay thế - MEM, còn được gọi với cái tên MEM NEAA, tăng cường sự phát triển và khả năng sống của tế bào trong một số ứng dụng nuôi cấy tế bào. Những axit amin này có thể được tìm thấy trong dung dịch MEM tiêu chuẩn.
Chia sẻ:

Mô tả sản phẩm

Axit amin thay thế - MEM (100x) được sử dụng làm chất bổ sung cho môi trường nuôi cấy tế bào, nhằm tăng sự phát triển và khả năng sống của tế bào. Công thức tương ứng với các axit amin thay thế có nồng độ 100X được tìm thấy trong dung dịch MEM tiêu chuẩn.

Sản phẩm được sử dụng như một nguồn axit amin bổ sung cho các tế bào tăng sinh nhanh chóng hoặc cho các tế bào đã mất khả năng tự tổng hợp các axit amin thay thế. Các axit amin thay thế bao gồm glycine, L-alanine, L-asparagine, L-aspartic acid, L-glutamic acid, L-proline, và L-serine.

Thông số kỹ thuật

Cảm quan sản phẩm Dung dịch trong suốt
Bảo quản Nhiệt độ bảo quản +2°C đến +8°C, tránh ánh sáng trực tiếp
Điều kiện vận chuyển Nhiệt độ thường

 

Ứng dụng

Ứng dụng:

  • Chất bổ trợ amino axit cho các dòng tế bào tăng sinh mạnh.
  • Sử dụng cho các dòng tế bào mất khả năng tổng hợp axit amin thay thế.

Thông tin đặt hàng

Dung dịch amino axit thay thế MEM (100x)

Mã sản phẩm: NEAA-B (100 ml)

Ý kiến khách hàng