CÔNG TY TNHH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ MINH VIỆT
  • Tiếng Việt
  • English
Chất chuẩn nội độc tố CSE là một giải pháp thay thế kinh tế cho Nội độc tố tiêu chuẩn tham chiếu (RSE) trong việc xây dựng đường cong tiêu chuẩn và chuẩn bị các biện pháp kiểm soát trong xét nghiệm nội độc tố.
Chia sẻ:

Mô tả sản phẩm

Nội độc tố chuẩn đối chứng (CSE) được chiết xuất từ vi khuẩn E.coli O111:B4. CSE là một giải pháp thay thế kinh tế cho Nội độc tố tham chiếu (RSE) trong việc xây dựng đường chuẩn và chuẩn bị các chất kiểm soát trong xét nghiệm LAL. Hiệu lực được ghi trên nhãn của tiêu chuẩn nội độc tố E.coli CSE được tham chiếu dựa trên RSE. Nội độc tố chuẩn đối chứng có thể được sử dụng cùng với xét nghiệm đông gel, xét nghiệm đo độ đục động học hoặc xét nghiệm so màu động học làm tiêu chuẩn xét nghiệm nội độc tố. Giấy chứng nhận phân tích sẽ thể hiện thông tin các lô thuốc thử LAL  phù hợp

Thông số kỹ thuật

Nội độc tố tiêu chuẩn đối chứng (CSE), được chiết xuất từ ​​E.coli O111:B4, là một giải pháp thay thế kinh tế cho Nội độc tố tiêu chuẩn tham chiếu (RSE) trong việc xây dựng đường cong tiêu chuẩn, xác nhận sản phẩm và chuẩn bị các biện pháp kiểm soát trong xét nghiệm nội độc tố. Hiệu lực của CSE được tham chiếu theo nội độc tố tiêu chuẩn tham chiếu USP và được dán nhãn trong Giấy chứng nhận phân tích.

 

Ứng dụng

Bioendo CSE được dán nhãn dựa trên hiệu lực và phù hợp với lô thuốc thử Lyophilized Amebocyte Lysate. Người dùng không cần thực hiện xét nghiệm tỷ lệ CSE/RSE. Nội độc tố tiêu chuẩn kiểm soát hiệu lực thấp được cung cấp sẵn để tránh nhiều bước pha loãng nhằm mang lại sự thuận tiện cho người sử dụng.

Thông tin đặt hàng

Mã sản phẩm Khoảng tuyến tính Đóng gói
CSE10V 100 - 999 EU Đóng kín trong lọ thủy tinh, 10 vials/gói
CSE100V 1 - 199 EU Đóng kín trong lọ thủy tinh, 10 vials/gói
CSE10A 1 - 99 EU Đóng kín trong lọ thủy tinh, 10 vials/gói

Ý kiến khách hàng