CÔNG TY TNHH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ MINH VIỆT
  • Tiếng Việt
  • English
Môi trường tách tế bào lympho được sử dụng để tách các tế bào đơn nhân quan trọng khỏi máu toàn phần, lớp đệm, tủy xương và các vật liệu ban đầu khác cho các ứng dụng nuôi cấy tế bào tiếp theo.
Chia sẻ:

Mô tả sản phẩm

Môi trường tách tế bào lympho (LSM) là thuốc thử vô trùng, sẵn sàng sử dụng để phân lập in vitro các tế bào đơn nhân (tế bào lympho và bạch cầu đơn nhân) từ máu toàn phần, màng đệm, tủy xương và một số nguyên liệu ban đầu khác của con người.

Dung dịch tách chứa vật liệu gradinet mật độ Ficoll TM

Ficoll TM là một polyme ưa nước có trọng lượng phân tử 400.000 Dalton. Nó được sử dụng để tạo ra các gradient mật độ - nhằm tách các tế bào và các thành phần ở mức dưới tế bào - lắng đọng lại sau khi ly tâm.

Thông số kỹ thuật

Cảm quan sản phẩm Dung dịch lỏng trong suốt
Bảo quản

Sau khi đến tay khách hàng, bảo quản ở +2°C đến +25°C.

Lưu ý: môi trường tách tế bào lympho nhạy cảm với ánh sáng. Môi trường phải được bảo vệ khỏi ánh sáng trong quá trình vận chuyển và bảo quản.

Điều kiện vận chuyển Nhiệt độ thường

 

Ứng dụng

Môi trường tách tế bào lympho (LSM) là thuốc thử vô trùng, sẵn sàng sử dụng để phân lập các tế bào đơn nhân (tế bào lympho và bạch cầu đơn nhân) từ máu toàn phần, màng đệm, tủy xương và một số nguyên liệu ban đầu khác từ người.

Thông tin đặt hàng

Môi trường tách tế bào lympho

Mã sản phẩm: LSM-B (100 ml), LSM-A (500ml)

Ý kiến khách hàng