CÔNG TY TNHH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ MINH VIỆT
  • Tiếng Việt
  • English
Catalog number: SP54161
Dùng để tách chiết tự động thông lượng cao RNA/DNA virus và DNA vi khuẩn từ nhiều loại mẫu động vật dựa trên công nghệ cột silica
Chia sẻ:

Mô tả sản phẩm

Bộ IndiSpin QIAcube HT Pathogen Kit đơn giản hóa việc tách chiết tự động RNA/DNA virus và DNA vi khuẩn từ nhiều mẫu động vật trên hệ thống QIAcube HT của QIAGEN.
  • Một quy trình thực hiện chung để tách chiết nhanh chóng với độ tin cậy cao cho cả RNA/DNA virus và DNA vi khuẩn
  • Hoàn toàn tự động trên nền tảng QIAcube HT của QIAGEN
  • Tối đa 96 mẫu có thể được xử lý trong khoảng 90 phút
  • Linh hoạt trong số lượng mẫu đầu vào theo bội số của 8 để xử lý từ 24 đến 96 mẫu cùng một lúc

Thông số kỹ thuật

Chất phân tích RNA/DNA virus và DNA vi khuẩn
Nền tảng thiết bị QIAcube HT
Thành phần Đĩa, Buffer VXL, Buffer ACB, Proteinase K, Carrier RNA (poly A), Buffer
AW1 (conc.), Buffer AW2 (conc.), Buffer AVE, TopElute Fluid,
Quick-Start protocol
Loại sản phẩm Kit tách chiết
Công nghệ Cột silica
Phương thức Tự động

 

Ứng dụng

Tách chiết tự động RNA/DNA virus và DNA vi khuẩn từ nhiều loại mẫu động vật dựa trên công nghệ cột silica

Thông tin đặt hàng

Mã sản phẩm: SP54161 (480 phản ứng)

Tài liệu

Handbook IndiSpin QIAcube HT Kit (January 2021, EN)

Handbook IndiSpin QIAcube HT Kit (January 2021, EN)

Manual purification of pathogen nucleic acids from fluid samples (April 2020, EN)

Manual purification of pathogen nucleic acids from fluid samples (April 2020, EN)

Ý kiến khách hàng