CÔNG TY TNHH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ MINH VIỆT
  • Tiếng Việt
  • English

Huyết thanh dê là một sản phẩm thay thế phù hợp cho huyết thanh bào thai bò (FBS). Nó được lấy từ những con dê khỏe mạnh bình thường và được sử dụng rộng rãi như một giải pháp dừng phản ứng để giảm sự liên kết không đặc hiệu trong các xét nghiệm dựa trên kháng thể.

Chia sẻ:

Mô tả sản phẩm

Huyết thanh dê là một sản phẩm thay thế chất lượng tốt cho huyết thanh bào thai bò (FBS) và có thể được sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau, ví dụ hệ thống nuôi cấy tế bào tự thân hoặc phương pháp mô miễn dịch.

Huyết thanh dê được thu thập từ đàn dê hiến tặng và trải qua quá trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt sau khi thu thập.

Thông số kỹ thuật

Bảo quản ở nhiệt độ ≤ - 15°C

Ứng dụng

Huyết thanh dê là sản phẩm thay thế cho huyết thanh bào thai bò (FBS), được sử dụng rộng rãi như giải pháp dừng phản ứng để giảm sự liên kết không đặc hiệu trong các xét nghiệm dựa trên kháng thể.

Thông tin đặt hàng

Sản phẩm Thể tích Mã sản phẩm
Huyết thanh dê 100 ml GOA-1B
Huyết thanh dê 500 ml GOA-1A

 

Ý kiến khách hàng