CÔNG TY TNHH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ MINH VIỆT
  • Tiếng Việt
  • English
FBS là chất bổ trợ sinh trưởng được sử dụng thường xuyên trong nuôi cấy tế bào. Các yếu tố thúc đẩy sinh trưởng phôi ở mức độ cao nhất cải thiện các ứng dụng nuôi cấy tế bào khác nhau.
Chia sẻ:

Mô tả sản phẩm

Huyết thanh bào thai bò (FBS) được sử dụng rộng rãi trong nuôi cấy tế bào nhân chuẩn, điển hình là chất bổ trợ cho môi trường sinh trưởng. FBS chứa các yếu tố thúc đẩy sinh trưởng cần thiết cho quá trình nuôi cấy tế bào thành công. Hơn nữa, FBS còn chứa nhiều phân tử nhỏ khác như axit amin, lipid, đường và hormone.

Sản phẩm của chúng tôi dùng để nuôi cấy tế bào, hỗ trợ hầu hết các dòng tế bào và trải qua quá trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt. Sản phẩm có xuất xứ ở Mỹ.

Thông số kỹ thuật

Cảm quan sản phẩm Dung dịch trong suốt màu hổ phách
Bảo quản và hạn sử dụng Nhiệt độ bảo quản ≤ -15°C.
Tránh rã đông sản phẩm quá nhiều lần. Chuẩn bị các thành phần như khuyến cáo.
Once opened store at 4°C and use within 4-6 weeks.
Điều kiện vận chuyển Vận chuyển lạnh (đá gel)
Rã đông Qua đêm ở +2°C đến +8°C. Đảo trộn đồng nhất sản phẩm. 

 

Ứng dụng

Huyết thanh bào thai bò (FBS) được sử dụng rộng rãi trong nuôi cấy tế bào nhân chuẩn, điển hình là chất bổ trợ cho môi trường sinh trưởng. FBS chứa các yếu tố thúc đẩy sinh trưởng cần thiết cho quá trình nuôi cấy tế bào thành công. 

Thông tin đặt hàng

Sản phẩm Xuất xứ Xử lý Thể tích Mã sản phẩm
FBS USA Không 100 ml FBS-22B
FBS USA Không 500 ml FBS-22A

 

Ý kiến khách hàng