CÔNG TY TNHH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ MINH VIỆT
  • Tiếng Việt
  • English
FBS Xtra là sản phẩm mới nhất được phát triển giữa Caprocorn Scientific và Đại học Khoa học Ứng dụng Frankfurt. Sản phẩm đặc biệt này được đặc trưng bởi hàm lượng huyết thanh giảm đáng kể, dẫn đến sự sai khác tối thiểu giữa các lô sản phẩm. Điều này được thực hiện nhờ các thành phần chính được xác định, các thành phần này chịu trách nhiệm cho sự phát triển tối ưu của tế bào.
Chia sẻ:

Mô tả sản phẩm

FBS Xtra là một loại huyết thanh bào thai bò được phát triển giữa Capricorn Scientific và Đại học Khoa học Ứng dụng Frankfurt. Sản phẩm đặc biệt này được đặc trưng bởi hàm lượng huyết thanh giảm đáng kể dẫn đến sự sai khác tối thiểu giữa các lô.

FBS Xtra kết hợp các thành phần chính để tăng trưởng tối ưu tế bào, giúp giảm đáng kể hàm lượng huyết thanh. FBS Xtra được bổ sung vào môi trường nuôi cấy tế bào với nồng độ tương tự FBS tiêu chuẩn.

Thông số kỹ thuật

Cảm quan sản phẩm Dung dịch trong suốt màu hổ phách.
Bảo quản và hạn sử dụng Nhiệt độ bảo quản ≤ - 15 °C.
Tránh rã đông sản phẩm nhiều lần. Chuẩn bị các thành phần như hướng dẫn.
Sau khi mở nắp sản phẩm, bảo quản ở 4 °C và dùng trong 4 - 6 tuần.
Không được bất hoạt nhiệt!
Điều kiện vận chuyển Vận chuyển lạnh (đá gel)
Rã đông Để qua đêm ở +2 °C đến +8 °C. Đảo trộn đều để đồng nhất sản phẩm.

 

Ứng dụng

FBS Xtra kết hợp các thành phần chính để tối ưu việc sinh trưởng tế bào, giúp giảm đáng kể hàm lượng huyết thanh. FBS Xtra được bổ sung vào môi trường nuôi cấy tế bào với cùng nồng độ như FBS tiêu chuẩn (ví dụ: 90% môi trường nuôi cấy và 10% FBS)

Thông tin đặt hàng

Sản phẩm Xuất xứ Thể tích Mã sản phẩm
FBS Xtra Nam Mỹ 100 ml FBS-16B
FBS Xtra Nam Mỹ 500 ml FBS-16A

 

Ý kiến khách hàng