CÔNG TY TNHH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ MINH VIỆT
  • Tiếng Việt
  • English
Đệm Tris không chứa pyrogen (không chứa nội độc tố) để điều chỉnh pH của mẫu thử nghiệm nội độc tố LAL
Chia sẻ:

Mô tả sản phẩm

Dung dịch đệm phải được xác nhận là không có nội độc tố và các yếu tố gây nhiễu kết quả xét nghiệm. Sử dụng dung dịch đệm Tris 50 mM để hòa tan hoặc pha loãng mẫu thử là cách thuận tiện để điều chỉnh pH phản ứng.

Dung dịch đệm Tris không chứa pyrogen (không chứa nội độc tố) để điều chỉnh pH của mẫu thử nghiệm nội độc tố LAL.

Thử nghiệm phát hiện nội độc tố đòi hỏi một số điều kiện nhất định. Độ pH tối ưu để xét nghiệm nội độc tố nằm trong khoảng từ 6,0 đến 8,0. Nếu độ pH của mẫu thử nghiệm phát hiện nội độc tố nằm ngoài phạm vi này thì pH có thể được điều chỉnh bằng cách sử dụng dung dịch đệm thích hợp không chứa axit, bazơ hoặc nội độc tố. Axit và bazơ có thể được điều chế từ chất cô đặc hoặc chất rắn hòa với thuốc thử LAL không chứa nội độc tố.

Thông số kỹ thuật

Lượng Endotoxin  < 0.005 EU/ml

Ứng dụng

Điều chỉnh pH của xét nghiệm nội độc tố LAL trong một bước dễ dàng. Sử dụng dung dịch đệm Tris để pha loãng mẫu thử, tránh việc ức chế xét nghiệm nội độc tố LAL bằng cách điều chỉnh pH phản ứng đến khoảng pH 6,0 - 8,0.

Thông tin đặt hàng

Mã sản phẩm Mô tả Chú thích Đóng gói
BH10 50 mM Tris- Buffer, pH 7.0, 10 ml/vial Dùng để pha loãng mẫu có tính a-xit hoặc tính kiềm cao 10 vial/gói
BH50 50 mM Tris- Buffer, pH 7.0, 50 ml/vial Dùng để pha loãng mẫu có tính a-xit hoặc tính kiềm cao 10 vial/gói


Ý kiến khách hàng