CÔNG TY TNHH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ MINH VIỆT
  • Tiếng Việt
  • English
Catalog number: CHO-K1

CHO|ONE Starter Kit chứa tất cả môi trường và chất bổ sung của CHO|ONE Media System™ . Sản phẩm cần thiết cho sự phát triển của tế bào CHO trong quy trình lên men theo mẻ hoặc lên men bán liên tục.

 

Chia sẻ:

Mô tả sản phẩm

Bộ CHO|ONE Starter Kit chứa tất cả các phương tiện cũng như chất bổ sung của CHO|ONE Media System™, cần thiết cho sự phát triển của tế bào CHO trong quá trình lên men theo mẻ hoặc lên men bán liên tục. Tế bào CHO được sử dụng để sản xuất công nghiệp nhiều loại protein tái tổ hợp đòi hỏi những biến đổi phức tạp sau dịch mã và khả năng cuộn gấp protein chính xác.

CHO|ONE Media System™ đã được phát minh và cải tiến để sản xuất protein quy mô nhỏ và quy mô lớn, có thể được sử dụng làm môi trường phát triển cho các dòng tế bào CHO-K1, CHO-S và CHO-DG44.

 

Thông số kỹ thuật

Nồng độ Thành phần Thể tích Mã sản phẩm

1x

Môi trường biểu hiện CHO|ONE E Expression Medium, không chứa Insulin, L-Glutamine, chứa Pluronic™

500 ml CHOE-500ML
2x

Chất bổ trợ CHO|ONE Feed 1 cho tế bào CHO, không chứa Insulin, L-Glutamine, chứa Pluronic™

100 ml CHOF1-100ML
2x

Chất bổ trợ CHO|ONE Feed 2 cho tế bào CHO, không chứa Insulin, L-Glutamine

10 ml CHOF2-10ML

 

Ứng dụng

CHO|ONE Media System™ được thiết kế đặc biệt để phù hợp với các ứng dụng nuôi cấy bán liên tục. Nó tăng hiệu suất lên men và nồng độ protein tái tổ hợp thu được bằng cách tối ưu các chất dinh dưỡng cũng như các yếu tố thúc đẩy sinh trưởng.

Thông tin đặt hàng

CHO|ONE Starter Kit, CHO|ONE Media System™

Cat-No: CHO-K1

 

Ý kiến khách hàng