CÔNG TY TNHH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ MINH VIỆT
  • Tiếng Việt
  • English
Kinetic Turbidimetric Amebocyte Lysate Vial được phát triển dựa trên nguyên tắc thời gian cần thiết để đạt được mức tăng độ hấp thụ nhất định (OD khởi phát), tức là thời gian khởi phát, có tương quan nghịch với nồng độ nội độc tố. Phương pháp này có thể được áp dụng để kiểm tra mức độ nội độc tố của thuốc tiêm và thiết bị y tế cấy ghép.
Chia sẻ:

Mô tả sản phẩm

Kinetic Turbidimetric Amebocyte Lysate Vial được phát triển dựa trên nguyên tắc thời gian cần thiết để đạt được mức tăng độ hấp thụ nhất định (OD khởi phát), tức là thời gian khởi phát, có tương quan nghịch với nồng độ nội độc tố. Độ nhạy có thể đạt tới 0,005 EU/ml và khả năng phát hiện có thể đạt tới bốn bậc độ lớn. Bộ KIT này đặc biệt thích hợp cho ngành dược phẩm để theo dõi nồng độ nội độc tố.
Bộ sản phẩm chứa Lyophilized Amebocyte Lysate, nội độc tố chuẩn và nước cho BET. Bộ kiểm tra nội độc tố KT (Xét nghiệm đo độ đục động học) yêu cầu đầu máy đọc đĩa như ELx808IULALXH. Phần mềm động học cũng cần thiết để tính toán nồng độ nội độc tố.

Thông số kỹ thuật

Độ nhạy: 0.005 – 5 EU/ml; 0.01 – 10 EU/ml

Ứng dụng

Đánh giá chất lượng nội độc tố (pyrogen) của sản phẩm cuối cùng, xét nghiệm nội độc tố tiêm Waterfor, xét nghiệm nội độc tố nguyên liệu thô hoặc theo dõi nồng độ nội độc tố trong quá trình sản xuất cho các công ty dược phẩm hoặc nhà sản xuất thiết bị y tế.

Thông tin đặt hàng

Mã sản phẩm Mô tả Thành phần bộ KIT Độ nhạy EU/ml
KT0817

Bioendo™ KT Endotoxin Test Kit

(Kinetic Turbidimetric Assay), 128 tests/kit

8 Lyophilized Amebocyte Lysate, 1.7 ml (16 Tests/vial);

8 Reconstitution Buffer, 3.0 ml/vial;

4 CSE; 2 Water for BET, 50 ml/vial;

0.01 - 10 EU/ml
KT0817S

Bioendo™ KT Endotoxin Test Kit

(Kinetic Turbidimetric Assay), 128 tests/kit

8 Lyophilized Amebocyte Lysate, 1.7 ml (16 Tests/vial);

8 Reconstitution Buffer, 3.0 ml/vial;

4 CSE; 2 Water for BET, 50 ml/vial;

0.005 - 5 EU/ml,

0.01 - 10 EU/ml

KT0852

Bioendo™ KT Endotoxin Test Kit

(Kinetic Turbidimetric Assay), 400 Tests/Kit

8 Lyophilized Amebocyte Lysate, 5.2 ml (50 Tests/Vial);

8 Reconstitution Buffer, 6.0 ml/vial;

4 CSE; 2 Water for BET, 50 ml/vial;

0.01 - 10 EU/ml
KT0852S

Bioendo™ KT Endotoxin Test Kit

(Kinetic Turbidimetric Assay), 400 Tests/Kit

8 Lyophilized Amebocyte Lysate, 5.2 ml (50 Tests/Vial);

8 Reconstitution Buffer, 6.0 ml/vial;

4 CSE; 2 Water for BET, 50 ml/vial;

0.005 - 5 EU/ml,

0.01 - 10 EU/ml

KT5017

Bioendo™ KT Endotoxin Test Kit

(Kinetic Turbidimetric Assay), 800 Tests/Kit

50 Lyophilized Amebocyte Lysate, 1.7 ml (16 Tests/vial);

50 Reconstitution Buffer, 3.0 ml/vial; 10 CSE;

0.01 - 10 EU/ml
KT5017S

Bioendo™ KT Endotoxin Test Kit

(Kinetic Turbidimetric Assay), 800 Tests/Kit

50 Lyophilized Amebocyte Lysate, 1.7 ml (16 Tests/vial);

50 Reconstitution Buffer, 3.0 ml/vial; 10 CSE;

0.005 - 5 EU/ml,

0.01 - 10 EU/ml

KT5052

Bioendo™ KT Endotoxin Test Kit

(Kinetic Turbidimetric Assay), 2500 Tests/Kit

50 Lyophilized Amebocyte Lysate, 5.2 ml (50 Tests/vial);

50 Reconstitution Buffer, 6.0 ml/vial; 10 CSE;

0.01 - 10 EU/ml
KT5052S

Bioendo™ KT Endotoxin Test Kit

(Kinetic Turbidimetric Assay), 2500 Tests/Kit

50 Lyophilized Amebocyte Lysate, 5.2 ml (50 Tests/vial);

50 Reconstitution Buffer, 6.0 ml/vial; 10 CSE;

0.005 - 5 EU/ml,

0.01 - 10 EU/ml


Ý kiến khách hàng