CÔNG TY TNHH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ MINH VIỆT
  • Tiếng Việt
  • English

Bộ xét nghiệm nội độc tố Bioendo KC (Xét nghiệm so màu động học)

Trong phương pháp xét nghiệm tạo màu động học, Amebocyte Lysate được đông khô với chất nền tạo màu. Do đó, nội độc tố của vi khuẩn có thể được định lượng dựa trên phản ứng tạo màu chứ không phải dựa vào protein hình thành gel đông khi có mặt nội độc tố. Bộ xét nghiệm nội độc tố Bioendo KC (Xét nghiệm so màu động học) đặc biệt thích hợp để phát hiện nội độc tố của các mẫu sinh học như vắc xin, kháng thể, protein, axit nucleic, mẫu lâm sàng, ...

Chia sẻ:

Mô tả sản phẩm

Trong bộ KIT xét nghiệm nội độc tố Bioendo KC, Amebocyte Lysate được đông khô với chất nền tạo màu. Do đó, nội độc tố của vi khuẩn có thể được định lượng dựa trên phản ứng tạo màu. Xét nghiệm này có khả năng chống nhiễu mạnh và có ưu điểm của phương pháp đo độ đục động học và phương pháp tạo màu điểm cuối. Bộ xét nghiệm nội độc tố Bioendo chứa LAL, Bộ đệm phục hồi, CSE, Nước cho BET. Phát hiện nội độc tố bằng phương pháp động học so màu yêu cầu máy đọc đĩa như ELx808IULALXH.

Thông số kỹ thuật

Độ nhạy của quy trình: 0.005 – 50 EU/ml; 0.001 – 10 EU/ml

Ứng dụng

Bộ xét nghiệm nội độc tố BioendoTM KC (Xét nghiệm so màu động học) có khả năng chống nhiễu mạnh và có ưu điểm của phương pháp đo độ đục động học và phương pháp tạo màu điểm cuối. Nó đặc biệt thích hợp để phát hiện nội độc tố của các mẫu sinh học như vắc xin, kháng thể, protein, axit nucleic, v.v.

Thông tin đặt hàng

Mã sản phẩm Mô tả Thành phần bộ KIT Độ nhạy EU/ml
KC5028

Bioendo™ KC Endotoxin Test Kit (Kinetic Chromogenic Assay),

1300 Tests/Kit

50 Chromogenic Amebocyte Lysate,

2.8 ml (26 Tests/Vial);

50 Reconstitution Buffer, 3.0 ml/vial; 

10 CSE; 

0.005 - 5 EU/ml
KC5028S

Bioendo™ KC Endotoxin Test Kit (Kinetic Chromogenic Assay),

1300 Tests/Kit

50 Chromogenic Amebocyte Lysate,

2.8 ml (26 Tests/Vial);

50 Reconstitution Buffer, 3.0 ml/vial; 

10 CSE; 

0.001 - 10 EU/ml
KC0828

Bioendo™ KC Endotoxin Test Kit (Kinetic Chromogenic Assay),

 208 Tests/Kit

8 Chromogenic Amebocyte Lysate,

2.8 ml (26 Tests/Vial);

8 Reconstitution Buffer, 3.0 ml/vial;

4 CSE; 

2 Water for BET, 50 ml/vial;

0.005 - 5 EU/ml
KC0828S

Bioendo™ KC Endotoxin Test Kit (Kinetic Chromogenic Assay),

 208 Tests/Kit

8 Chromogenic Amebocyte Lysate,

2.8 ml (26 Tests/Vial);

8 Reconstitution Buffer, 3.0 ml/vial;

4 CSE; 

2 Water for BET, 50 ml/vial;

0.001 - 10 EU/ml
KC5017

Bioendo™ KC Endotoxin Test Kit (Kinetic Chromogenic Assay),

800 Tests/Kit

50 Chromogenic Amebocyte Lysate,

1.7 ml (16 Tests/Vial);

50 Reconstitution Buffer, 2.0 ml/vial; 

10 CSE; 

0.005 - 5 EU/ml
KC5017S

Bioendo™ KC Endotoxin Test Kit (Kinetic Chromogenic Assay),

800 Tests/Kit

50 Chromogenic Amebocyte Lysate,

1.7 ml (16 Tests/Vial);

50 Reconstitution Buffer, 2.0 ml/vial; 

10 CSE; 

0.001 - 10 EU/ml
KC0817

Bioendo™ KC Endotoxin Test Kit (Kinetic Chromogenic Assay),

128 Tests/kit

8 Kinetic Chromogenic Amebocyte Lysate, 

1.7 ml (16 Tests/vial);

8 Reconstitution Buffer, 2.0ml/vial;

4 CSE;

2 Water for BET, 50 ml/vial;

0.005 - 5 EU/ml
KC0817S

Bioendo™ KC Endotoxin Test Kit (Kinetic Chromogenic Assay),

128 Tests/kit

8 Kinetic Chromogenic Amebocyte Lysate, 

1.7 ml (16 Tests/vial);

8 Reconstitution Buffer, 2.0 ml/vial;

4 CSE;

2 Water for BET, 50 ml/vial;

0.001 - 10 EU/ml

Ý kiến khách hàng