CÔNG TY TNHH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ MINH VIỆT
  • Tiếng Việt
  • English
Huyết thanh bò trưởng thành (ABS) được thu nhận từ gia súc trưởng thành. Sản phẩm được sử dụng để bổ sung vào môi trường nuôi cấy tế bào và rất phù hợp cho việc nuôi cấy in vitro nhiều loại tế bào.
Chia sẻ:

Mô tả sản phẩm

Huyết thanh bò trưởng thành (ABS) hay huyết thanh máu bò được thu nhận từ gia súc trưởng thành trên 12 tháng tuổi. Sản phẩm được sử dụng để bổ sung vào môi trường nuôi cấy tế bào. Huyết thanh của bò trưởng thành là sản phẩm thay thế hiệu quả về mặt kinh tế cho huyết thanh bào thai bò FBS

Tùy theo yêu cầu khách hàng, sản phẩm có thể được xử lý bằng nhiệt hoặc chiếu xạ gamma.

Thông số kỹ thuật

Cảm quan sản phẩm Chất lỏng trong suốt màu nâu xen lẫn hổ phách
Bảo quản và hạn sử dụng Bảo quản ở nhiệt độ ≤ -15°C.
Tránh việc rã đông nhiều lần. Chuẩn bị các thành phần như khuyến cáo.
Sau khi mở nắp sản phẩm, bảo quản ở nhiệt độ 4° C và dùng trong 4 - 6 tuần.
Điều kiện vận chuyển Vận chuyển lạnh (đá gel)
Rã đông Rã đông ở +37°Ctrong bể ổn nhiệt nước hoặc qua đêm ở +2°C đến +8°C. Đảo trộn đồng đều sản phẩm.

 

Ứng dụng

Huyết thanh bò trưởng thành (ABS) hay huyết thanh máu bò được sử dụng để bổ sung vào môi trường nuôi cấy tế bào.

Thông tin đặt hàng

Huyết thanh bò trưởng thành 

Mã sản phẩm: ABS-1B (100 ml), ABS-1A (500 ml), ABS-1D (1000 ml)

Ý kiến khách hàng