CÔNG TY TNHH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ MINH VIỆT
  • Tiếng Việt
  • English
Dãy nắp quang học MicroAmp® được thiết kế phù hợp với dãy ống MicroAmp® và đĩa 96 giếng. Dạng nắp phẳng, phù hợp với ứng dụng Real-time PCR. Đối với các ứng dụng PCR thông thường, tham khảo dãy nắp MicroAmp® (ví dụ: cat. No. N8010535), nắp có dạng hình vòm.
Chia sẻ:

Mô tả sản phẩm

- Đặc tính cùa dãy 8 ống quang học MicroAmp™

• Không cản trợ việc đọc mẫu

• Nắp đóng chắc chắn giảm thiểu sự bay hơi của mẫu.

• Dễ dàng sử dụng và loại bỏ.
 

+ Hạn chế sự bay hơi

- Sử dụng dãy nắp MicroAmp® giúp các ống chứa mẫu được đóng chặt, chắc chắn. Điều này làm giảm khả năng nhiễm chéo giữa các mẫu và giúp đảm bảo kết quả đáng tin cậy.

+ Dễ sử dụng

- Sử dụng MicroAmp® Cap Installing Tool để nhấn các nắp xuống và giúp các nắp đóng chặt kín. Khi đã sử dụng xong, chỉ cần dùng 2 tab ở 2 bên của MicroAmp® Cap Installing Tool để đẩy các dãy nắp lên và vứt bỏ.

-  Các nắp quang học đã được thiết kế lại với các đặc tính được cải thiện. Thiết kế mới nhưng vẫn cho độ nét quang học tốt nhất và đường nền huỳnh quang thấp. 

+ Chỉ sử dụng cho nghiên cứu. Không sử dụng trong chẩn đoán. 

Thông số kỹ thuật

Thông số kĩ thuật

Số lượng giếng

48/96

Tốc độ phản ứng

Nhanh

Điều kiện vận chuyển:

Nhiệt độ phòng

Dạng nắp đóng

Dãy 8 nắp

Kiểu:

Dãy 8 Nắp quang học

Màu sắc:

Quang học

Thể tích

0.2 mL

Tương thích với

(thiết bị):

7000 System, 7300 System, 7500 Fast System, 7500 System, GeneAmp 9700, QuantStudio™, SimpliAmp™ Thermal Cycler, StepOnePlus™, Veriti Dx Thermal Cycler, Veriti Fast Thermal Cycler, Veriti Thermal Cycler, ViiA™ 7 Dx System, ViiA™ 7 System, ViiA™ 7 Fast System, ViiA™ 7 Dx Fast System, ProFlex™ PCR System, QuantStudio™ Dx, 7500 Fast Dx System, 2720 Thermal Cycler

Dòng sản phẩm:

MicroAmp™ 

Ứng dụng

Dãy nắp quang học MicroAmp® được thiết kế phù hợp với dãy ống MicroAmp® và đĩa 96 giếng. Dạng nắp phẳng, phù hợp với ứng dụng Real-time PCR. Đối với các ứng dụng PCR thông thường, tham khảo Dãy nắp MicroAmp® (ví dụ: cat. No. N8010535), nắp có dạng hình vòm.

Thông tin đặt hàng

  • Dãy 8 nắp sử dụng phù hợp với ống đơn 0.2 mL, dãy ống (thể tích 0.1 hoặc 0.2 mL), hoặc đĩa 48 hoặc 96 giếng

  • Quy cách đóng gói: 300 dãy/hộp

  • Mã Sản Phẩm: 4323032

Ý kiến khách hàng