KHOA HỌC CÔNG NGHỆ MINH VIỆT
  • Tiếng Việt
  • English
Catalog number: VT283605
Phát hiện đồng thời RNA từ Virus gây bệnh tiêu chảy ở lợn (PEDV) và Virus gây viêm dạ dày ruột truyền nhiễm (TGEV)
Share:

PRODUCT INTRODUCTION

Bộ virotype PEDV/TGEV RT-PCR Kit có độ nhạy và độ đặc hiệu cao, cho phép phát hiện đồng thời RNA từ Virus gây tiêu chảy cấp ở lợn (PEDV) và Virus gây viêm dạ dày ruột truyền nhiễm (TGEV) trong phân, mô, dịch miệng và mẫu swab từ lợn.

  • Do độ nhạy cao của xét nghiệm, có thể sử dụng mẫu gộp tối đa 5 mẫu riêng lẻ.
  • Xác định các chủng có liên quan đáng kể
  • Một ống master mix duy nhất, sẵn sàng sử dụng có chứa nội đối chứng (Triplex)
  • Cho kết quả đáng tin cậy trong vòng 2 giờ
  • Độ đặc hiệu chẩn đoán rất cao (100%)
  • Không có phản ứng chéo với PRRSV, CSFV, Mycobacterium avium ssp. Hominissuis
  • Đồng phát triển bởi INDICAL và Đại học Minnesota, Hoa Kỳ

Specifications

Thành phần Master Mix (bao gồm primers, probes và enzymes), Positive Control, Negative Control, Hướng dẫn sử dụng
Tác nhân gây bệnh Porcine Epidemic Diarrhea Virus (PEDV), Transmissible Gastroenteritis Virus (TGEV)
Động vật quan tâm Lợn
Công nghệ RT-qPCR

 

Application

Phát hiện đồng thời RNA từ Virus gây bệnh tiêu chảy ở lợn (PEDV) và Virus gây viêm dạ dày ruột truyền nhiễm (TGEV) bằng RT-qPCR

Order information

Mã sản phẩm: VT283605 (96 phản ứng)

Customer reviews