KHOA HỌC CÔNG NGHỆ MINH VIỆT
  • Tiếng Việt
  • English
Catalog number: SV-104909
Phát hiện và/hoặc phân biệt các kháng thể đặc hiệu đối với Transmissible Gastroenteritis (TGEV) và Porcine Respiratory Coronavirus (PRCV)
Share:

PRODUCT INTRODUCTION

SVANOVIR TGEV/PRCV-Ab là bộ kit blocking ELISA, cho phép phát hiện và/hoặc phân biệt kháng thể đối với Transmissible Gastroenteritis Virus (TGEV) và Porcine Respiratory Coronavirus (PRCV) trong mẫu huyết thanh lợn. Xét nghiệm này là một công cụ rất hữu ích cho các quá trình kiểm soát dịch bệnh và các chương trình sàng lọc đàn trước khi vận chuyển lợn.

Tính năng nổi bật:

  • Độc đáo: Bộ kit antibody ELISA đầu tiên và duy nhất phân biệt chính xác giữa Transmissible Gastroenteritis Virus (TGEV) and Porcine Respiratory Coronavirus (PRCV).
  • Độ đặc hiệu cao, xét nghiệm để xác nhận nhiễm TGEV
  • Đã được xác nhận trên lượng mẫu lớn
  • Phương pháp xét nghiệm được OIE quy định cho thương mại quốc tế

Tài liệu tham khảo:

1. Carman et al., 2002: Field validation of a commercial blocking ELISA to differentiate antibody to transmissible gastroenteritis virus (TGEV) and porcine respiratory coronavirus and to identify TGEV-infected swine herds. J Vet Diagn Invest 14:97-105.

2. Hälli, O., Ala-Kurikka, E., Nokireki, T., Skrzypczak, T, Raunio-Saarnisto, M., Peltoniemi, O.A.T., Heinonen, M. (2012): Prevalence of and risk factors associated with viral and bacterial pathogens in farmed European wild boar. Volume 194, Issue 1, Pages 98-101.

Specifications

Tác nhân gây bệnh Transmissible Gastroenteritis Virus (TGEV) / Porcine Respiratory Coronavirus (PRCV)
Động vật quan tâm Lợn
Công nghệ ELISA

 

Application

Phát hiện và/hoặc phân biệt các kháng thể đặc hiệu đối với Transmissible Gastroenteritis (TGEV) và Porcine Respiratory Coronavirus (PRCV) bằng blocking ELISA

Customer reviews