KHOA HỌC CÔNG NGHỆ MINH VIỆT
  • Tiếng Việt
  • English
Catalog number: SP54104
Dùng để phân lập và tách chiết axit nucleic của mầm bệnh trên động vật từ các loại mẫu khác nhau.
Share:

PRODUCT INTRODUCTION

Bộ IndiSpin Pathogen Kit chứa các cột spin siêu sạch để tách chiết DNA/RNA virus và DNA vi khuẩn chất lượng cao, năng suất cao, cũng như DNA và RNA bộ gen mà không cần axit nucleic trong môi trường.
Bộ kit phù hợp với cả các mẫu từ động vật và môi trường, bao gồm máu toàn phần, huyết thanh, huyết tương, các chất dịch cơ thể khác, mẫu từ tăm bông và mẫu mô.
  • Quy trình thực hiện giống nhau cho DNA và RNA
  • Loại bỏ hiệu quả các chất ức chế và chất gây nhiễm
  • Dễ dàng tự động hóa trên QIAcube cho công suất thấp đến trung bình
  • Quy trình thực hiện ly tâm

Tài liệu tham khảo: 
Bilge Alpaslan Kocamemi, Halil Kurt, Sabri Hacıoglu, Cevdet Yaralı, Ahmet Mete Saatci, Bekir Pakdemirli (2020). First Data-Set on SARS-CoV-2 Detection for Istanbul Wastewaters in Turkey.

Thomas Briese et al. (2014). Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus Quasispecies That Include Homologues of Human Isolates Revealed through Whole-Genome Analysis and Virus Cultured from Dromedary Camels in Saudi Arabia. mBio 5(3): e01146-14. doi:10.1128/mBio.01146-14.

Chi-Fei Kao, Hui-Wen Chang. (2019). Investigation of the Role of the Spike Protein in Reversing the Virulence of the Highly Virulent Taiwan Porcine Epidemic Diarrhea Virus Pintung 52 Strains and Its Attenuated Counterpart. Viruses 12, no. 1: 41.

Specifications

Thành phần Mini Columns, Collection Tubes, Buffer VXL, Buffer ACB, Proteinase K,
Carrier RNA (poly A), Buffer AW1 (conc.), Buffer AW2 (conc.), Buffer
AVE, Quick-Start protocol
Chất phân tích RNA/DNA virus và DNA vi khuẩn
Loại sản phẩm Kit tách chiết
Công nghệ Cột quay
Kit dành cho Tách thủ công/tự động

 

Application

Tách chiết axit nucleic của mầm bệnh trên động vật từ các loại mẫu khác nhau theo phương pháp thủ công/tự động dựa trên công nghệ cột quay.

Order information

Mã sản phẩm: SP54104 (50 phản ứng)
                        SP54106 (250 phản ứng)

Document

Handbook IndiSpin Pathogen Kit (January 2020, EN)

Handbook IndiSpin Pathogen Kit (January 2020, EN)

Quick Start Protocol IndiSpin Pathogen Kit (October 2018, EN)

Quick Start Protocol IndiSpin Pathogen Kit (October 2018, EN)

Customer reviews