KHOA HỌC CÔNG NGHỆ MINH VIỆT
  • Tiếng Việt
  • English
Catalog number: SP69805
Dùng để tách chiết DNA vi khuẩn từ mẫu sữa dựa trên công nghệ cột silica
Share:

PRODUCT INTRODUCTION

Bộ IndiSpin Mastitis Kit cho phép tách chiết DNA vi khuẩn từ mẫu sữa của động vật nhai lại.

Specifications

Chất phân tích DNA vi khuẩn
Thành phần Cột Mini Spin, Buffer ML, Buffer MVL, Reagent DX, Buffer AW1,Buffer
AW2, Buffer ATE, Ống thu, Pathogen Lysis Microtubes S (racked), Nắp cho
ống thu, Quick-Start Protocol
Loại sản phẩm Kit tách chiết
Công nghệ Cột silica
Kit dành cho Tách thủ công

 

Application

Tách chiết DNA vi khuẩn từ mẫu sữa dựa trên công nghệ cột silica

Order information

Mã sản phẩm: SP69805 (192 phản ứng)

Customer reviews