KHOA HỌC CÔNG NGHỆ MINH VIỆT
  • Tiếng Việt
  • English
Dành cho tách chiết axit nucleic nhanh chóng và tự động từ nhiều loại mẫu của động vật khác nhau,  dựa trên công nghệ hạt từ. Phiên bản hộp all-in-one: đã bao gồm hóa chất và dụng cụ nhựa!
Share:

PRODUCT INTRODUCTION

Bộ sản phẩm này đã được FDA Hoa Kỳ cấp giấy phép sử dụng khẩn cấp (EUA).
Bộ IndiMag Pathogen Kit đơn giản hóa quá trình tách chiết tự động RNA/DNA của virus và DNA của vi khuẩn trên KingFisher và các thiết bị tách chiết tương đương. Sử dụng Công nghệ hạt từ, các chất gây nhiễu và chất ức chế được loại bỏ để thu được axit nucleic từ mầm bệnh sẵn sàng sử dụng trong các ứng dụng tiếp theo, chẳng hạn như real-time PCR và RT-PCR.

  • Được phát triển và xác nhận phù hợp cho nhiều loại mẫu thú y, ví dụ: máu toàn phần, huyết thanh, huyết tương, các loại dịch cơ thể khác, mẫu từ tăm bông, mẫu môi trường và mẫu mô
  • Tách chiết nhanh chóng và dễ dàng trong 30 phút (chưa tính thời gian chuẩn bị)
  • Hộp all-in-one: bao gồm hóa chất và đồ nhựa

Specifications

Thành phần Buffer VXL, Buffer ACB, Proteinase K, Carrier RNA (poly A), MagAttract Suspension G, Buffer AW1 (conc.), Buffer AW2 (conc.), Buffer AVE, Large 96-Rod-Cover, S-Block, 96-Well Microplate MP, Quick-Start protocol
Chất phân tích RNA/DNA của virus và DNA của vi khuẩn
Loại sản phẩm Kit tách chiết
Công nghệ Hạt từ
Độ tự động Tự động 

Application

Tách chiết RNA/DNA của virus và DNA của vi khuẩn.

Order information

Mã sản phẩm: SP947457
Định dạng: 384 phản ứng

Document

pathogen kit_5 indical

pathogen kit_5 indical

pathogen kit_4 indical

pathogen kit_4 indical

pathogen kit_3 indical

pathogen kit_3 indical

pathogen kit_2 indical

pathogen kit_2 indical

pathogen kit_1 indical

pathogen kit_1 indical

04_2024/HB-1926-EN-004_IndiMag-Pathogen_Oct-2018.pdf

04_2024/HB-1926-EN-004_IndiMag-Pathogen_Oct-2018.pdf

Customer reviews