KHOA HỌC CÔNG NGHỆ MINH VIỆT
  • Tiếng Việt
  • English
Tách chiết DNA vi khuẩn từ sữa dựa trên công nghệ hạt từ tính một cách nhanh chóng và tự động
Share:

PRODUCT INTRODUCTION

 Bộ IndiMag Mastitis Kit cho phép tách chiết nhanh chóng và tự động DNA vi khuẩn từ sữa động vật nhai lại và có thể được sử dụng trên IndiMag 48, BioSprint 96, King Fisher và các thiết bị tương đương.

Specifications

Thành phần sản phẩm Buffer ML, Buffer MVL, Reagent DX, MagAttract Suspension G, Buffer AW1, Buffer AW2, Buffer ATE, Pathogen Lysis Microtubes S (racked), Caps for Collection Microtubes, Quick-Start Protocol
Chất phân tích  DNA vi khuẩn
Loại sản phẩm Kit tách chiết axit nucleic
Công nghệ Hạt từ
Kit dành cho Tách chiết tự động

 

Application

Dùng cho tách chiết DNA vi khuẩn từ sữa bằng máy tách chiết tự động.

Order information

Mã sản phẩm: SP947757 (384 phản ứng)

Document

Handbook IndiMag Mastitis Kit (February 2021, EN)

Handbook IndiMag Mastitis Kit (February 2021, EN)

Customer reviews