KHOA HỌC CÔNG NGHỆ MINH VIỆT
  • Tiếng Việt
  • English
Catalog number: SP271906
Dùng để cô đặc và tinh sạch kháng thể từ các mẫu sữa bò
Share:

PRODUCT INTRODUCTION

Bộ cattletype Milk Prep Kit cho phép cô đặc và tinh sạch kháng thể từ các mẫu sữa riêng lẻ, mẫu gộp chung và mẫu với thể tích lớn.
Cô đặc kháng thể là một công cụ để nâng cao độ nhạy của các mẫu sữa xét nghiệm bằng các phương pháp xét nghiệm miễn dịch (ví dụ: ELISA). Bộ cattletype Milk Prep Kit cũng giúp giảm thiểu tối đa các phản ứng không đặc hiệu trong từng mẫu sữa bằng cách tinh sạch các mẫu đó.

  • Tối ưu hóa để tăng nồng độ kháng thể trong mẫu sữa
  • Loại bỏ tối đa protein casein trong sữa và tinh sạch mẫu
  • Sử dụng trước khi làm ELISA để tăng độ nhạy của xét nghiệm

Specifications

Chất phân tích Kháng thể
Thành phần Precipitation Reagent, Neutralization Buffer, Matrix, Elution Buffer, Cột
quay, Hướng dẫn sử dụng
Loại sản phẩm Đệm ly giải
Công nghệ Sử dụng hóa chất
Phương thức Thủ công/tự động

 

Application

Cô đặc và tinh sạch kháng thể từ mẫu sữa bò.

Order information

Mã sản phẩm: SP271906 (50 phản ứng)

Document

Handbook cattletype Milk Prep Kit (July 2018, EN)

Handbook cattletype Milk Prep Kit (July 2018, EN)

Customer reviews