KHOA HỌC CÔNG NGHỆ MINH VIỆT
  • Tiếng Việt
  • English
MultiSUB Mini là lựa chọn ưu tiên để kiểm tra nhanh các mẫu với thể tích nhỏ đến trung bình, đặc biệt sau khi thực hiện phản ứng cắt giới hạn trong quá trình tạo dòng. Bể điện di MSMINI có tính kinh tế cao với khay mỏng, khả năng tách lên đến 64 mẫu.
Share:

PRODUCT INTRODUCTION

- MultiSUB Mini là dòng máy điện di ngang nhỏ nhất trong dãy sản phẩm MultiSUB, được thiết kế phù hợp với số lượng mẫu nhỏ đến trung bình.

- Cấu trúc khuôn đúc phun - bền, không rò rỉ đảm bảo an toàn và tuổi thọ cao.

- Các khối chèn (buffer saver block) giúp giảm thể tích của khoang chứa gel do đó giảm thể tích đệm sử dụng, tiết kiệm chi phí.

- Điện cực platinum 99.99% chống ăn mòn, loại Cassette.

- An toàn điện - nắp chỉ có thể được đặt ở một chiều. Khi tháo ra, nguồn điện bị ngắt khỏi buồng đệm.

- Đặc điểm chính:

+ Có sẵn với khay 7x7 cm, 7x10 cm hoặc cả hai loại

+ Tiết kiệm gel và thể tích đệm

+ Để bàn, phù hợp với phòng xét nghiệm nhỏ

Specifications

- Kích thước máy: 9x21x9 cm

- Kích thước gel / khay tương ứng: 7x7 cm (MS7-UV7); 7x10 cm (MS7-UV10)

- Số lượng mẫu: 32 (7x7 cm); 1-64 (7x10 cm)

- Thể tích đệm: 225 ml

- Lược với số lượng mẫu: 1, 2, 4, 8, 10, 12, 16 và độ dày tương ứng 0.75, 1.0, 1.5, 2.0 mm

- Tuần hoàn đệm: không

- Miếng chắn gel linh động (“plug and go” casting dam): 1 cặp

- Tùy chọn đế Flexicaster và dung tích khay:

MS7/10-FC: 1 khay;

MS15/20-FC: 2 khay;

MS23-FC: 3 khay

- Điều kiện chạy thông thường: 80V, 45-60 phút

- Tốc độ chỉ thị Bromophenol Blue di chuyển: ~ 4-5 cm/giờ ở 80V

Application

MultiSUB Mini là lựa chọn ưu tiên để kiểm tra nhanh các mẫu với thể tích nhỏ đến trung bình, đặc biệt sau khi thực hiện phản ứng cắt giới hạn trong quá trình tạo dòng. 

Customer reviews