KHOA HỌC CÔNG NGHỆ MINH VIỆT
  • Tiếng Việt
  • English
Bộ điện di multiSUB Midi lý tưởng cho quá trình kiểm tra mẫu sau khi PCR và tạo dòng, với số lượng mẫu chạy lên tới 100 mẫu. Với các tùy chọn khay gel 10x7 cm và 10x10 cm, multiSUB Midi được thiết kế cho các ứng dụng điện di ngang thông thường.
Share:

PRODUCT INTRODUCTION

  • Với lựa chọn khay đổ gel kích thước 10x7 cm và 10x10 cm, multiSUB Midi được thiết kế cho các ứng dụng điện di ngang thông thường.
  • Đập chắn gel (casting dams) cho phép đổ gel nhanh chóng trong khi thiết bị đang được sử dụng để chạy gel.
  • Tấm dính loading guide cho phép dễ dàng xác định giếng và tra mẫu
  • Thiết kế phù hợp với việc điện di số lượng mẫu PCR hoặc tạo dòng lên đến 100 mẫu:

+ Khay đổ gel có sẵn với kích thước 20x25 cm, 20x20cm, 20x15 cm or 20x10 cm

+ Số lượng mẫu chạy lên tới 550 mẫu

+ Thể tích đệm sử dụng nhỏ

+ Lý tưởng cho các ứng dụng điện di nhanh

Specifications

#

 

- Kích thước máy: 12.5x22x9 cm

- Kích thước gel / khay tương ứng: 10x7 cm (MS7-UV7); 10x10 cm (MS7-UV10)

- Số lượng mẫu: 1-50 (10x7 cm); 1-100 (10x10 cm)

- Thể tích đệm: 300 ml

- Lược với số lượng mẫu: 1, 2, 4, 8, 10MC, 12, 16, 20, 25 và độ dày 0.75, 1.0, 1.5, 2.0 mm

- Tuần hoàn đệm: không

- Miếng chắn gel linh động ("plug and go" casting dam): 1 cặp

- Tùy chọn đế Flexicaster và dung tích khay:

MS7/10-FC: 1 khay;

MS15/20-FC: 1 khay;

MS23-FC: 3 khay

- Điều kiện chạy thông thường: 90 V, 45-60 phút

- Tốc độ chỉ thị Bromophenol Blue di chuyển: ~ 4-5 cm/giờ ở 90 V

Application

Với lựa chọn khay đổ gel kích thước 10x7 cm và 10x10 cm, multiSUB Midi được thiết kế cho các ứng dụng điện di ngang thông thường.

Customer reviews