KHOA HỌC CÔNG NGHỆ MINH VIỆT
  • Tiếng Việt
  • English
Catalog number: SP947057
Dành cho tách chiết tự động RNA/DNA virus và DNA vi khuẩn dựa trên công nghệ hạt từ.
Share:

PRODUCT INTRODUCTION

Bộ BioSprint 96 One-For-All Vet Kit cung cấp khả năng tách chiết tự động axit nucleic của virus và DNA vi khuẩn từ nhiều loại mẫu thú y trên BioSprint 96 và các thiết bị tách chiết tương đương.

  • Hộp all-in-one: bao gồm hóa chất và đồ nhựa
  • Cho phép xử lý nhanh với tối đa 96 mẫu mỗi lần chạy
  • Quy trình tự động giúp tiết kiệm thời gian và công sức

Specifications

Mục tiêu phân tích RNA/DNA virus và DNA vi khuẩn
Loại sản phẩm Kit tách chiết
Công nghệ Hạt từ
Kit dành cho Tách chiết tự động

 

Application

Dành cho tách chiết tự động RNA/DNA virus và DNA vi khuẩn dựa trên công nghệ hạt từ.

Customer reviews