KHOA HỌC CÔNG NGHỆ MINH VIỆT
  • Tiếng Việt
  • English
AmpliTaq GoldTM DNA Polymerase là một dạng AmpliTaq DNA Polymerase đã được biến đổi về mặt hóa học bằng cách kích hoạt nhiệt. 
Share:

PRODUCT INTRODUCTION

Các đặc tính của AmpliTaq GoldTM DNA Polymerase
• Tăng độ nhạy, độ đặc hiệu cà năng suất

• Giúp tiết kiệm thời gian và thuốc thử

• Độ nhạy cao, đảm bảo cho việc khuếch đại với các mẫu có nồng độ khuôn thấp

Bộ KIT bao gồm đệm GeneAmp® 10X PCR Buffer I có chứa 15 mM MgCl2

Specifications

Phương pháp phát hiện

Mồi – Probe

Nồng độ

5 U/µL

Phương pháp kích hoạt 

Hot Start  

Hóa học

Kích thước Amplicon

~5kb

Điều kiện vận chuyển

Đá khô

Đầu rời của sản phẩm

3’A

Hoạt động Exonuclease

5’-3’

Hỗ trợ khuyếch đại trình tự giàu G-C

Không

Tốc độ phản ứng

Tiêu chuẩn

Dòng sản phẩm:

AmpliTaq Gold™ 

Application

AmpliTaq GoldTM DNA Polymerase là một dạng AmpliTaq DNA Polymerase đã được biến đổi về mặt hóa học bằng cách kích hoạt nhiệt, giúp tăng độ nhạy và độ đặc hiệu của phản ứng PCR

Order information

  • Quy cách đóng gói: 1 hộp gồm AmpliTaq GoldTM DNA Polymerase và đệm GeneAmp® 10X PCR Buffer I có chứa 15 mM MgCl2,  (250 đơn vị)

  • Bảo quản: –15 đến –30°C.

  • Mã Sản Phẩm: N8080240

Customer reviews